Gabi Ochoa

Gabi Ochoa elegit programador temporal de l’Escalante

Actualitat

El Teatre Escalante, depenent de la Diputació de València, tindrà programador provisional a principis de 2020. El dramaturg Gabi Ochoa ha sigut la persona elegida, qui tindrà un contracte d’assistència técnica provisional, fins que es puga cobrir definitivament la plaça de director directora, que haurà de ser funcionari o funcionària

Està decisió està motivada per a no deixar buida la dirección d’este teatre, i mentrestant s’articula definitivament els llocs de treballs corresponents.

Ochoa té experiencia en la creació d’obres originals per a teatre, així com de guionista i director de cine i televisió. A partir del mes de gener, quan començarà la seua col·laboració externa, será responsable del disseny de la programació que l’Escalante oferirà a partir de setembre.

Gabi Ochoa indicà que “és important garantir la diversitat de les arts escèniques (teatre, circ, dansa, arts vives…) al model per a la infantesa i juventut que propugna l’Escalante i continuar el treball que va fer l’anterior director, Josep Policarpo”.

Crear un lloc de treball de direcció artística de l’Escalante

Per a la direcció artística del Teatre Escalante, la Diputació haurà de crear un lloc de treball amb vinculació administrativa de funcionari/a. Açò és degut, expliquen des de Diputació, perquè l’Escalante no és una entitat autónoma. És a dir, que el Teatre Escalante és un servici propi de la Diputació de València.

Indiquen que s’han fet diverses consultes jurídiques “i totes recomanen, amb l’actual estructura del Teatre, orientar la plaça exclussivament com a personal funcionari”.

D’esta manera s’està dissenyant el perfil, que haurà de ser polivalent i disposar d’experiència per a este lloc de treball. A més, s’intentarà obrir-lo a altres administracions públiques, no només de caràcter local, per tal de garantir un nombre de candidatures acceptable.

Foto: del seu blog http://gabiochoa.com/